E-KONSULTATION.
Her kan du booke en tid eller forny din recept...

AKTUELT

NY HJEMMESIDE

Vurdering efter tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 27. oktober 2017 vurderet, at behandlingsstedet indplaceres i kategorien:

Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden

Vurderingen af behandlingsstedet er baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle tilsyn.

På baggrund af dette fremstod klinikken sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik.

Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at kun et enkelt målepunkt ikke var opfyldt. Dette målepunkt omhandlede ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Der var forud for tilsynet iværksat og pågår fortsat relevante tiltag til at sikre opfyldelsen af målepunkterne.

Sammenfatning af fund

På baggrund af observationer, interview og journalgennemgang skal følgende fremhæves:

Der fandtes flere eksempler på at Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler ikke var overholdt, uden at begrundelse for afvigelse fremgik.

Detaljerede fund kan ses i oversigten: Fund ved til synet

Henstilling

Fundene ved tilsynet giver anledning til at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller følgende:

Behandlingsstedet skal sikre, at det fremgår af journalen, at der er lagt en plan for behandlingen med afhængighedsskabende lægemidler, herunder med en tidshorisont for revurdering af behandlingen

Behandlingsstedet skal sikre, at patienter i behandling med opioider som hovedregel får langtidsvirkende opioider

Behandlingsstedet skal sikre, at det er specifikt begrundet i journalen, hvis patienter behandles med korttidsvirkende opioider

Behandlingsstedet skal sikre, at det fremgår af journalen, at patienter i behandling med afhængighedsskabende lægemidler får fornyet deres recepter ved personligt fremmøde

Styrelsen for Patientsikkerhed forudsætter, at behandlingsstedet opfylder ovenstående.

LÆS MERE HER:

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/almen-praksis/

__________________________________________________________________________________________________________________

Ny tidsbestilling hos Lægerne Nyenstad

Den 1. september overgik vi til et nyt tidsbestillingssystem, der hedder
”Tid samme dag”. Se information under fanebladet "praktisk information".

 

LÆS VENLIGST HER FØR DU LOGGER IND:

OBS. OBS. OBS.

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE.

DU SKAL LOGGE PÅ SOM "NY BRUGER" FØRSTE GANG (Tryk på den gule knap "E-KONS LOGIN")

Du vælger selv din kode til login. Derefter sender systemet en sikkerhedskode til din mailadresse. Det vil den gøre hver gang du logger in.

VED DEN FØRSTE MEDICINBESTILLING BEDES DU KONTAKTE SEKRETÆREN, SÅ VI KAN AKTIVERE DIN MEDICINLISTE.

TIDSBESTILLING ER NU AKTIVERET.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

FERIE OG FRAVÆR

 

 

LÆGEVAGTEN

Kan kontaktes hverdage efter kl. 16 og på søn- og helligdage på tlf. 70 11 07 07.

AKUT SKADE

Er du kommet til skade og har brug for hjælp?
Ring 70 11 07 07 til Region Syddanmarks Skadestuevisitation - eller til egen læge

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATION

Konsultation: Kun efter aftale.
 
Aftenkonsultation:
Onsdage kl. 15-17: også kun efter aftale.
 
Morgenkonsultation: Tirsdage 7.30-8.00: også kun efter aftale.

TELEFONTIDER

Tal med lægen: Hverdage kl. 8-8.30.
 
Tidsbestilling ved akut opstået sygdom hos sekretæren: Hverdage kl. 8-11.30.

Tidsbestilling & receptfornyelse hos sekretæren: Hverdage kl. 9-13.