Jens Vestergaard

 

Speciallæge i almen medicin

20 års erfaring som praktiserende læge

Interesseområder 

 • Børn og deres sygdomme
 • Ældre og deres sygdomme
 • Psykiske lidelser
 • Komplicerede lidelser
 • Socialmedicin
 • Smertebehandling
 • Undervisning af kommende og nyuddannede læger

Efteruddannelse 

Deltager i efteruddannelseskurser af forskellig slags, sammenlagt ca. 2 uger om året.
På denne måde søger jeg at opdatere min viden indenfor alle aspekter af mit arbejdsområde. Et tilbagevendende tema i de kurser jeg har deltaget i over årene er kommunikation. Gode evner indenfor kommunikation anser jeg for at være en afgørende platform for kontakt med mine patienter

Anders Lassen

Speciallæge i almen medicin

13 års erfaring som praktiserende læge

Interesseområder 

 • Forebyggelseskonsultationer og risikovurdering
 • Folkesygdomme
 • Operationer
 • Hudlidelser
 • Samt almen lægegerning

Efteruddannelse

 Aktiv

Christel Nøhr Kronborg

Speciallæge i almen medicin, ph.d.

12 års erfaring som læge

Interesseområder

 • Kroniske medicinske sygdomme som diabetes, hjerte- og lungesygdomme og allergi
 • Forebyggelseskonsultationer og risikovurdering
 • Gynækologi, graviditet og børn
 • Psykologi/samtaleterapi, stress og depression
 • Palliativ behandling, lindring af døende

Efteruddannelse

 • Deltager i løbende i efteruddannelseskurser for at være opdateret om den medicinske og gynækologiske udvikling.
 • Depression og stress

Lisbeth Rossel

Speciallæge i almen medicin

11 års erfaring som læge
 
Interesseområder

Jeg holder af alle facetter af det almenmedicinske speciale, det være sig udredning og behandling af nyopstået sygdom, kontrol af kroniske lidelser samt forebyggende helbredsundersøgelser. Altsammen på tværs af køn og alder. Også omsorgen i livets sidste faser, palliation, ligger mig på sinde. 

Efteruddannelse

 • Jeg deltager jævnligt i kurser for at holde min faglige viden opdateret.
 • Medlem af supervisionsgruppe med fokus på at fremme en optimal kommunikation mellem patient og læge.

Klinikken deltager i efteruddannelse af yngre læger, i denne periode: 
 
Line Meng  Rahn Nielsen
Uddannet læge.
Fra 1. marts 2017 til 31. august 2017 vil du kunne møde uddannelseslæge Line Meng Rahn Nielsen i vores klinik.
 
Linda Billeschou
Uddannet læge.
Linda vil du stadig kunne møde i vores klinik en dag om måneden i forbindelse med hendes uddannelse til praktiserende læge.